© СИТИ ИХ СУРГУУЛЬ

Н.ГАНБОЛОР
Эзэмшсэн боловсрол

Докторант

ХАРЬЯАЛАГДАХ АЛБА, ГАЗАР

Сургатын бодолго зохицуулалтын алба


n.ganbolor@citi.edu.mn

77442244

Хичээлийн төв байр, 202

Н.ГАНБОЛОР

Спорт хариуцсан менежер

  • Мэдээлэл байхгүй байна
Мэдээлэл байхгүй байна

Мэдээлэл байхгүй байна

  • - ЭЗ ухааны Магистр
  • Мэдээлэл байхгүй байна
Таны ирээдүй-Бидний бахархал