© СИТИ ИХ СУРГУУЛЬ

С.САРНАЙ
Эзэмшсэн боловсрол

Докторант

ХАРЬЯАЛАГДАХ АЛБА, ГАЗАР

Сургалтын бодлого зохицуулалтын алба


s.sarnai@citi.edu.mn

89099870

Хичээлийн төв байр, 202

С.САРНАЙ

Сургалтын бодлого зохицуулалтын албаны менежер

 • - Боловсрол судлал

Ганц сэдэвт бүтээл, гарын авлага, эмхтгэл:
 • - "Дээд боловсролын гадаад харилцааны бодлого, хэрэгжилтийн үнэлгээ ” сэдэвт магистрын зэрэг горилсон бүтээл. 2008 он
 • - "Мэдээлэлжсэн нийгэм дэх бие хүн” өгүүллийн эмхтгэл. УБ., 2006 он 3 х.х.
 • - "Home reading” гарын авлага. УБ., 2011. 3 х.х.
Эрдэм шинжилгээний хуралд тавьж хэлэлцүүлсэн илтгэл:
 • "Дубровка театр дахь Норд-Ост мюзиклийн үеэр болсон террорист ажиллагааг тайлбарлах нь”, 2002 он
 • - "Орчин үеийн мэдээллийн зэвсэглэлийн мөн чанар”, 2003 он
 • - "Орчин үеийн мэдээллийн дайн”, 2004 он
 • - "Мэдээлэлжсэн нийгэм дэх бие хүн”, 2006 он
 • - "Мэргэжлийн англи хэлний сургалтад "Сэдэв сунган уншуулах” аргыг ашиглах нь”  2012 он

Сонин сэтгүүлд хэвлүүлсэн бүтээлүүд:

 • - "Террор терроризмыг төрүүлдэг” өгүүлэл. " Өнөөдөр” сонин., 2002.10.31
 • - "Вашингтоны урт чих” өгүүлэл. "Өдрийн сонин”., 2003.04.02
 • - "Эртний эд эзнийхээ аминд хүрдэг” орчуулгын материал. "Хань” сонин., 2004.03
 • - "Зүүд мэдээллийг дамжуулагч” нийтлэл. "Монгол таймс” сонин., 2003.10
 • - "Орчин үеийн мэдээллийн дайн” өгүүлэл. "Шинжлэх ухаан танин мэдэхүй” сэтгүүл., 2005 он № 05 /021/ 12-13 тал
 • - "Мэдээлэлжсэн нийгэм дэх бие хүн” өгүүлэл, "Шинжлэх ухаан танин мэдэхүй” сэтгүүл., 2007 он № 3 /42/
Редакторласан бүтээл:
 • - С.Амартүвшин "Уран зохиол шинжлэлийн орчин үеийн арга, үзэл баримтлалууд” номын мэргэжлийн нэр томъёо, үг хэллэгийн (орос – англи - монгол) техник редактор. УБ. 2005

 • - Англи хэл
 • - Олон улсын харилцаа
 • - Боловсрол судлал
 • - Орос хэл

  • - 1995 он, Улаанбаатар хот, Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль, Бакалавр
  • - 2001 он, Улаанбаатар хот, МУИС, Бакалавр
  • - 2008 он, Улаанбаатар хот, МУБИС, Магистр
  • - 2016 оноос СИТИ их сургуулийн докторант

  • - Нийслэлийн боловсролын газрын "Заах аргач" цол тэмдэг, 2004 он
  • - Монголын залуучуудын холбооны "Тэргүүний залуу" алтан медаль, 2014 он
Таны ирээдүй-Бидний бахархал