© СИТИ ИХ СУРГУУЛЬ

Ч.ДЭЛГЭРЦЭЦЭГ
Эзэмшсэн боловсрол

Докторант

ХАРЬЯАЛАГДАХ АЛБА, ГАЗАР

Бизнесийн удирдлагын тэнхим


ch.delgertsetseg@citi.edu.mn

89088822

Хичээлийн төв байр, 505

Ч.ДЭЛГЭРЦЭЦЭГ

Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн багш

  • Төрийн байгууллагын аудитын дүгнэлт зөвлөмж өгөх ажилд иргэдийн оролцоог оролцуулах давуу болон сул талууд
 • - 2013 он "Төрийн бус байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн хяналтын асуудалд”,
 • - 2014 он "Татварын түр зөрүү ба байнгийн зөрүүг боловсронгуй болгох ” судалгааны ажил,
 • - 2014 он"Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс " гарын авлага
 • - 2015 он "Зардал удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл” гарын авлага
 • - 2015 он "Зар сурталчилгаа ба идэвхижүүлэлтийн удирдлага”. Cурах бичиг
 • - 2016 он Удирдлагын бүртгэл, шинжилгээ. Сурах бичиг

 • - Өртгийн менежмент
 • - Ахисан шатны нягтлан бодох бүртгэл
 • - Төсөв төсвийн санхүүжилт

  • - 2000-2003 онд Хан-Уул дээд сургуулийн хэрэглээний математик-Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр
  • - 2005-2008 онд ХҮДС-ийг Бизнесийн удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл, Бакалавр. 
  • - 2008-2010 онд ХҮДС-ийг Бизнесийн удирдлага, Магистр
  • - 2011 он МУИС-н Эдийн засгийн сургуульд Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн доктарант
  • - "Ахлах багш” цол тэмдэг 2011
  • - "Санхүүгийн байгууллагын 100 жилийн ойн” медаль 2012
  • - "Сургуулийн шилдгийн шилдэг багш” 2011
  • - "Банк санхүүгийн тэргүүний ажилтан” 2013
Таны ирээдүй-Бидний бахархал