Барилгын инженер

Барилгын инженер хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу үзсэнээр барилгын геотехник болон хөрс судлаль суурь рам, хучилт, элементийн тооцооллын гарган мөн тухайн баримлын хийцийн талаас нь сургаж тооцооллын программын дагуу хийх бөгөөд үүнд: металл бүтээц төмөр бетон бүтээчийн шийдлийг гаргах чадвар эзэмшинэ.

Барилгын инженер мэргэжлээр төгсөгч нь дараах ажлын байруудад ажиллах боломжтой.

  • Төсөвчин, барилгын талбайн инженер
  • Барилгын зургын инженер
  • Хот хөдөө болон суурин газрын хяналтын инженер
  • Тооцооны инженер
  • Геотехникийн инженер
  • Хяналтын инженер