БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

Бизнесийн сургууль нь 2004 онд Менежментийн тэнхим нэртэйгээр байгуулагдсан ба 2008 онд бүтцийн зохион байгуулалт хийгдэн Бизнесийн Удирдлагын факультет, улмаар 2016 онд Бизнесийн  сургууль болон өргөжсөн билээ.

Тус сургууль нь Бизнесийн удирдлагын  тэнхим болон Аялал жуулчлалын  тэнхим, Их сургууль-ААН-ийн хамтын ажиллагааны төв гэсэн  бүтэцтэйгээр сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай багшлах боловсон хүчин гадаад, дотоодын нэр хүндтэй сургуулиудад магистр болон докторын зэрэг хамгаалсан багш нараас бүрдэж байна. Бид үндсэн багш нарын зэрэгцээ эдийн засаг, бизнесийн салбарын шилдэг мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажилладаг. Тухайлбал: Гавъяат эдийн засагч Д.Байлыхүү, УИХ гишүүн асан Г.Төртогтох /Ph.D/, Бизнесийн удирдлагын МВА хөтөлбөрийн ерөнхий зохицуулагч П.Мөнхтогт, Д.Амгалан /Sc.D/ нарын олон бүтээлч эрхэмүүдийг дурдаж болно. 2012 оноос магистрын хөтөлбөр, 2015 оноос эчнээ, докторын хөтөлбөрийн сургалт тус тус эрхлэн явуулах болсон бөгөөд цаашид цахим сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хөдөө орон нутаг болон гадаад улсад амьдарч буй монголчууддаа дээд боловсрол олгох зайны сургалтын системийг хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Бид дэлхийн нэр хүндтэй их сургуулиудын стандартад нийцүүлэн сургалтын хөтөлбөрөө тасралтгүй сайжруулж байна. Манай сургууль гадаадаас суралцагсдын тоог нэмэгдүүлэх, оюутан солилцоог эрчимжүүлэх ажлуудыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. 2014 оноос Европын Холбооны дээд боловсролын тэтгэлэгт солилцооны Erasmus Mundus Mobility Asia /EMMA/ хөтөлбөрийн Монгол улс дахь түнш байгууллагаар сонгогдон ажиллаж, уг хөтөлбөрийн хүрээнд  оюутан,  магистрант, докторант, докторын дараах түвшинд  Франц  улсын Нице Софиа Антиполисийн  их сургуульд амжилттай суралцаж байгаа төдийгүй одоогийн байдлаар энэхүү  солилцооны хөтөлбөрт 20 гаруй оюутан, багш нар хамрагдаад байна. Тус сургууль нь сургалт, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлуудаас гадна оюутнуудад хандсан мэргэжлийн уралдаан тэмцээн, АСТ, спорт, урлагийн арга хэмжээнүүдийг амжилттай зохион байгуулсаар ирсэн.