Гадаад оюутан

Өнгөрсөн хугацаанд СИТИ их сургууль Япон, Хятад, Франц, Бельги, ОХУ зэрэг улсаас олон арван оюутан хүлээн авч сургасан. 2019-2020 оны хичээлийн жилд бакалавр, магистр, докторын түвшинд 46  гадаад оюутан суралцаж байна.

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны оюутнууд

Урлаг судлалын докторын сургалтын  оюутнууд