ГАДААД ХЭЛНИЙ ТЭНХИМ

2012 оны 9 дүгээр сарын 1-нд Аялал жуулчлал, гадаад хэлний тэнхимээс бие даасан  Гадаад хэлний тэнхим болон өргөжсөн. СИТИ их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн Гадаад хэлний тэнхим нь:

Бакалавр

Эчнээ /2.5-3.5 жил/

Магистр

Одоогоор үндсэн 6, цагийн 3 нийт 9 багшийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж ирлээ. Энэ хугацаанд нийт 230 гаруй оюутан төгсгөсөн бөгөөд бүгд мэргэжлээрээ амжилттай ажиллаж байна.