Интерьер дизайн

Интерьер дизайнер хөрвөх чадвар тайзны зураач 3д компьютер график, тавилгын дизайн, хэмжилт зүйн газар, үл хөдлөх, худалдааны маркетинг менежер, кино зураг авалтын талбайн зураач, зохион бүтээгч

Интерьер дизайнер мэргэжлээр төгсөгч нь дараах ажлын байруудад ажиллах боломжтой.

  • Хөрвөх чадвар тайзны зураач
  • Интерьер дизайн
  • 3д компьютер график
  • Тавилгын дизайн, хэмжилт зүйн газар
  • Үл хөдлөх, худалдааны маркетинг менежер
  • Кино зураг авалтын талбайн зураач, зохион бүтээгч