Элсэлт авах мэргэжил

Бакалавр  /4 жил/

 • Сэтгүүл зүй

Магистр /1,5 жил/

 • Сэтгүүл зүй

Мэргэшүүлэх чиглэл:

 • Телевизийн сэтгүүлч
 • Радиогийн сэтгүүлч
 • Сонины сэтгүүлч
 • Сайтын сэтгүүлч
 • Гэрэл зургийн сэтгүүлч
 • Хөтлөгч, нэвтрүүлэгч, редактор
 • Хэвлэлийн төлөөлөгч
 • Олон нийттэй харилцах ажилтан

Сэтгүүлч болохын тулд ямар шалгалт өгөх вэ?

 • Монгол хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл