Төлөвших ба хөгжих

Эрдэм мэдлэгт суралцахаас гадна оюутнууд урлаг, гоо зүйн мэдлэгтэй зөв хүн болж төлөвшиж, өөрийгөө хөгжүүлэх боломж бүрдсэн. Манай Сити их сургуульд дээр төрөл бүрийн дугуйлан, клуб хичээлэхийн зэрэгцээ улсын болон их сургуулиудын тэмцээнд тогтмол амжилттай оролцдог.

Сити-Аянга баг