Оюутны клубүүд

СИТИ их сургуулийн оюутан залуусыг олон талаас нь хөгжүүлэх, нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох, багаар ажиллах чадвараа дээшлүүлэн бусдад өөрийгөө нээх мөн өөрийгөө таньж мэдэхэд нь туслах, нийт оюутнуудаа идэвхжүүлэх зорилготой ажиллаж байна.

  • Сайн дурын клуб
  • Медиа клуб
  • Гэрэл зургийн клуб
  • Үйл ажиллагааны клуб
  • Бүжгийн клуб
  • Гадаад хэлний клуб