СИТИ их сургуулийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна