Хамтын ажиллагааны гэрээ, хөтөлбөр

Сити их сургууль Ази, Европ, Америкийн их, дээд сургуулиудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллахын зэрэгцээ Монгол улсад суугаа гадаад орны элчин сайдын яамдуутай идэвхтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлдэг.

Хамтран ажилладаг байгууллага, их дээд сургууль:

 1. АНУ-ын Элчин Сайдын Яам
 2. Францын Элчин Сайдын Яам
 3. Японы Элчин Сайдын Яам
 4. БНСУ-ын Элчин Сайдын Яам
 5. Энэтхэгийн Элчин Сайдын Яам
 6. Хятадын Элчин Сайдын Яам
 7. БНСУ-ын Уйдук Их Сургууль
 8. БНСУ-ын Кеионг-Инн их сургууль
 9. БНСУ-ын Пусаны их сургууль
 10. Taйваны Тайнаны Их сургууль
 11. Франц Софиа Антиполис их сургууль
 12. Вьетнамын Дананы их сургууль
 13. АНУ-ын Виржиниагийн Олон улсын их сургууль
 14. Бээжингийн инженер, Архитекторын их сургууль
 15. Малайзын Менежмент, шинжлэх ухааны их сургууль
 16. Японы УЕДА загварын коллеж
 17. Монгол-Хятадын Эдийн засаг,Соёл, Нийгмийн хөгжлийн Судалгааны Академи
 18. Шульц Глобал Фасилити компани
 19. Монгол дахь “FARO” International Education Group
 20. Монголын Оюун Ухааны Академи
 21.  “New Value” ХХК
 22.  “Labor force” ХХК