Хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа

        СИТИ их сургууль, Монгол, Хятадын Эдийн засаг, Соёл, Нийгмийн Хөгжлийн Судалгааны Академитай 2019 оны 9 зүгээр сарын 8 нд хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, гарын үсэг зурлаа.

       Гэрээний хүрээнд хоёр талын тусгай зөвшөөрөлд тусгагдсан мэргэжлээр магистр, докторын сургалтанд оюутан элсүүлэх, хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах, эрдэм судлалын зохиол бүтээл туурвих, эрдмийн цол олгох зэрэгт хамтран ажиллахаар боллоо.

 Гадаад Харилцааны Алба

2019.09.10