Хувцас дизайны тэнхимийн амжилт

ХУВЦАС ДИЗАЙНЫ ТЭНХИМИЙН АМЖИЛТ

Манай хамт олны авсан шагналуудаас дурдахад

МЭРГЭЖИЛИЙН ДИЗАЙНЕРУУДЫН ГОЁЛ НААДМААС:

 • “Гоёл”-2002. “Өсөх ирээдүйтэй дизайнер” шагнал
 • “Гоёл”-2004. “Үйлдвэрлэлийн шилдэг захирал” шагнал
 • “Гоёл”-2004. “Уран сэтгэмжийм тэргүүн” шагнал
 • “Гоёл”-2005. “Үндсэний хувцасны тусгай ” байрын шагнал
 • “Гоёл”-2006. “ГРАН-ПРИ” шагнал
 • “Гоёл”-2007. “Оёмол бүтээгдэхүүний шилдэгийн шилдэг”
 • “Гоёл”-2008. “Шилдэг загварын товчоо” шагнал
 • “Гоёл”-2009. “Уран сэтгэмжийн тэргүүн” байрын шагнал
 • “Гоёл”-2009. “Гоёлын хувцасны тэргүүн” байрын шагнал
 • “Гоёл”-2010. “Уран сэтгэмжийн тэргүүн” байрын шагнал
 • “Гоёл”-2011. “Үндсэний хувцасны тэргүүн” байрын шагнал
 • “Гоёл”-2012. “Fashion TV”нэрэмжит шагнал
 • “Гоёл”-2013. “Шилдэг загварын товчоо” шагнал
 • “Гоёл”-2014. “ГРАН-ПРИ” шагнал
 • “Гоёл”-2016. “Гоёлын хувцасны тэргүүн” байрын шагнал
 • “Гоёл”-2019. “Шилдэг загварын товчоо” шагнал

ХАВРЫН ГОЁЛ-ДИЗАЙН СУРГАЛТ УРАЛДААНААС:

 • “Хаварын гоёл”-2002. “Өдөр тутмын хувцасны тэргүүн” байрын шагнал
 • “Хаварын гоёл”-2004. “Гоёлын хувцасны тэргүүн” байрын шагнал
 • “Хаварын гоёл”-2004. “Өдөр тутмын хувцасны тусгай” байрын шагнал
 • “Хаварын гоёл”-2005. “Гоёлын хувцасны тусгай” байрын шагнал
 • “Хаварын гоёл”-2005. “Үндэсний хувцасны тусгай” байрын шагнал