Хэвлэл мэдээлэл, харилцаа холбооны сургууль

2018 – 2019 оны хичээлийн жилд Сэтгүүлч дээд сургууль Сити их сургуульд нэгдэж, Хэвлэл мэдээлэл, харилцаа холбооны сургууль болж ажиллахаар боллоо.  Сургуулийн тухай мэдээлэл бүрэн шинэчлэгдтэл хуучин веб хуудас болох http://www.setguulch.edu.mn/ -ээс мэдээллээ авна уу.