ЭЛСЭЛТ АВАХ МЭРГЭЖИЛ

Бакалавр:    

 • Эрх зүй /4 жил/
 • Эрх зүй /Эчнээ-2.5-3.5 жил/

Магистр:

 • Эрх зүй /1,5 жил/

ТӨГСӨӨД АЖЛЫН БАЙР:

 • Төр, захиргааны байгууллагын мэргэжилтэн
 • Шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч
 • Цагдаагийн алба хаагч
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч
 • Нотариатч
 • Арбитрч
 • Хуулийн зөвлөх
 • Гэрээний мэргэжилтэн
 • Их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад багш
 • Эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаач
 • Аюулгүй байдлын ажилтан