“2018 JCI International Business Fair” арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдсан “Advanced Training for Entrepreneurs” буюу бизнес эрхлэгчдэд зориулсан VIP сургалтанд Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн таван багш хамрагдлаа.

Сэдвийн хүрээ:

  • Хайрцагнаасаа хэрхэн гарах вэ?
  • CEO гэж хэн бэ?
  • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн стратеги ба ашигтай загвар
  • Бизнес санаагаа хөрөнгө оруулагчдад танилцуулах нь
  • Хөрөнгө оруулалт

“2018 JCI International Business Fair” арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдсан “Advanced Training for Entrepreneurs” буюу бизнес эрхлэгчдэд зориулсан VIP сургалтанд БУ-ын тэнхимийн таван багш хамрагдлаа.

 

 

 

 

 

Share this Post

Leave a Comment