2018-2019 оны хичээлийн жилд манай их сургууль, Монголын Оюун Ухааны Академи болон FARO сургалтын төвтэй хамтран тусгай аргачлалаар боловсруулсан цогц системийн дагуу 2,600 шилмэл язгуур үгс цээжлүүлэх, 8 төрлийн хөтөлбөрөөр хоёр семестрийн турш Англи хэл заана.

Хамтын ажиллагааны үр дүнд нийт оюутнууд маань Англи хэлийг хамгийн өндөр хэрэглээтэй 12 цаг дээр чөлөөтэй хэрэглэж, цээжилсэн язгуур үгсээсээ үүсэх 10,000 орчим үгсийн санд нэвтрэн, цаашид Англи хэлээр мэргэжлээ гүнзгийрүүлэн суралцах боломжтой болох юм.

 

Share this Post

Leave a Comment