Хууль зүйн сургуулийн Бахархлын баяраар Хууль зүй дотоод хэргийн яамны ахлах мэргэжилтэн Б.Мөнгөнсүх “Эрх зүй ба үнэ цэнэ” сэдвээр сонирхолтой илтгэл тавив. Үйл ажиллагаанд хамрагдсан оюутнууд энэхүү лекцийн үр өгөөжийг талархан хүлээн авч, уламжлал болгон зохион байгуулахыг хүсч байлаа.

Share this Post

Leave a Comment