Энэтхэгийн соёлын харилцааны зөвлөл (ICCR), Энэтхэгийн Засгийн газар 2019-20 оны хичээлийн жилд Монгол оюутнуудад зориулсан тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэл шинжлэл, шинжлэх ухаан, хүмүүнлэг, инженер, архитектур, урлаг (бүжиг, хөгжим гэх мэт) чиглэлээр бакалавр, мастер, докторын зэргийн тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлаж байна. Энэ тэтгэлэгт эмнэлэгийн болон загварын хөтөлбөрүүд багтахгүй. Дэлгэрэнгүйг хавсралт файлаас үзнэ үү. 20190111-IndiaScholarships

 

Гадаад харилцааны алба

Share this Post

Leave a Comment