© СИТИ ИХ СУРГУУЛЬ

Г.ГАНБОЛД
Эзэмшсэн боловсрол

Магистр

ХАРЬЯАЛАГДАХ АЛБА, ГАЗАР

Компьютер-График дизайны тэнхим


g.ganbold@citi.edu.mn

85153737

Хичээлийн төв байр, 308

Г.ГАНБОЛД

Компьютер-График дизайны тэнхимийн багш

 • - Контентоор дамжуулан хүүхдэд боловсрол олгох
 • - "Мази болон говийн найзууд" богино хэмжээт анимейшн 2015 он
 • - "Эмээгийн тоодог" богино хэмжээт анимейшн 2016 он

 • - Дижитал график
 • - Дижитал видео эффект I, II
 • - 3D график
 • - 3D Модель I, II
 • - 3D анимац I, II

  • - 2006-2010 Улаанбаатар хот, Хүрээ дээд сургууль, Бакалавр
  • - 2010-2013 Улаанбаатар хот, Хүрээ дээд сургууль, Магистр
  • - 2011 онд ШУТИС болон БСШУЯ-ын дээд боловсролд багшлах эрхийн курс
 • Мэдээлэл байхгүй байна
Таны ирээдүй-Бидний бахархал