© СИТИ ИХ СУРГУУЛЬ

Г.АЛТАНТОВЧ
Эзэмшсэн боловсрол

Докторант

ХАРЬЯАЛАГДАХ АЛБА, ГАЗАР

Бизнесийн удирдлагын тэнхим


g.altantovch@citi.edu.mn

89088822

Хичээлийн төв байр, 504

Г.АЛТАНТОВЧ

Бизнесийн удирдлагын сургуулийн захирал

 • - Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах нь
 • - "Маркетингийн судалгаанд статистикийн арга аргачлалыг ашиглах боломж”,
 • - 2007 онд "Темпераментад тулгуурласан сургалтын арга зүй”,
 • - 2008 онд ”Маркетингийн судалгаанд статистикийг ашиглах нь”,
 • - 2009 онд "Голланд өвчин”,
 • - 2011 онд ”Гадаад худалдааны инкотермсийн асуудалд”,
 • 2011 онд"Дэлхийн томоохон үйлчилгээний компаниуд''
 • - 2012 онд "Хувь хүний дотоод хандлага буюу этноцентризм”,
 • - 2012 онд "Олон улсын маркетинг-2”, - 2016 онд "Олон улсын маркетинг-3”,
 • - 2013 онд "Оюутнуудын ёс суртахууны төлөвшлийг дээшлүүлэх арга зам”,
 • - 2013 онд "Орон сууцны зах зээлийн үнийн хөөсийг шалгах нь”
 • - 2014 он  ”Монголд экспортод чиглэсэн интернет худалдааг хөгжүүлэх боломж”
 • - 2014 онд "Зар сурталчилгаа ба идэвхижүүлэлтийн удирдлага-1”,
 • - 2015 онд "Зар сурталчилгаа ба идэвхижүүлэлтийн удирдлага-2” 

 • - Маркетингийн үндэс
 • - Маркетингийн удирдлага
 • - Олон улсын бизнес
 • - Олон улсын худалдаа
 • - Олон улсын маркетинг

 • - 1996-2000 Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургууль, Олон улсын худалдааны менежер, Бакалавр
  - 2000-2002 Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургууль, Бизнесийн удирдлагын, Магистр
  - 2016 СИТИ их сургуулийн докторант
 • - "Ахлах багш” цол тэмдэг 2007 он
  - "Багшийн алдар” медаль 2008 он
  - "Тэргүүний залуу” алтан медаль 2013 он
  - БШУЯ-ны жуух 2015 он
Таны ирээдүй-Бидний бахархал