Citi university

previous arrow
next arrow
Slider
356 Courses
1200 Students
232 Teachers
10 Countries

Programs

Манай сургууль нь нийт 20 гаруй мэргэжлээр бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрт сургалт явуулж байна.


More

campus life

Номын сан, олон улсын стандартын дагуу баригдсан спорт заал, хичээлийн тохилог байрууд оюутнуудын суралцах тав тухыг бүрэн хангадаг.

Дэлгэрэнгүй

SCHOLARSHIP

Оюутнуудаас тухайн тавигдсан шаардлагыг бүрэн хангасан бол тэтгэлэгт хамрагддаг, эсвэл тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр гадаад оронд суралцдаг.

More

ТӨЛӨВШИХ БА ХӨГЖИХ

Эрдэм мэдлэгт суралцахаас гадна оюутнууд урлаг, гоо зүйн мэдлэгтэй зөв хүн болж төлөвшиж, өөрийгөө хөгжүүлэх боломж бүрдсэн.

Дэлгэрэнгүй