Оюутны Холбоо

Оюутны Холбооны зорилго:

СИТИ их сургуулийн оюутнуудыг хүнлэг, ёс зүйтэй, өндөр мэдлэг, чадвар бүхий иргэн болон төлөвшихөд нь дэмжин, туслах, чиглүүлэх зорилготой.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд:

 1. Оюутны суралцах үйл ажиллагааг дэмжих, туслах үйлчилгээ
 • Мэдээлэл түгээх
 • Тэтгэлэг, хөнгөлөлтөнд хамруулах
 • Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамруулах
 • Оюутны байрны үйлчилгээ үзүүлэх
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутныг дэмжих
 1. Оюутны чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх үйлчилгээ
 • Урлагийн их наадам зохион байгуулах
 • Спортын их наадам зохион байгуулах
 • Цагийн ажилд зуучлах
 • Хувь хүний хөгжлийн лекц, сургалт, семинар зохион байгуулах
 • Сайн дурын клубүүд ажиллуулах
 • Оюутанд судалгааны ажлын чадвар, дадал эзэмшүүлэх үйлчилгээ
 • Эрдэм шинжилгээний бага хурал, илтгэлийн тэмцээн зохион байгуулах
 • Сургалт, семинар зохион байгуулах
 • Мэргэжлийн уралдаан тэмцээн, олимпиадад бэлтгэх
 • Мэргэжлийн клубүүд ажиллуулах
 • Оюутны ажил эрхлэлт, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ажил, үйлчилгээ
 • Ажил олгогчдын үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулах
 • Зөвлөгөө өгөх төв ажиллуулах
 • Судалгаа, мэдээлэл хийх
 • Мэргэжил сурталчлах өдөрлөг зохиох
 • Оюутны төлөвшил, ёс зүй, харилцааг дээшлүүлэх үйлчилгээ
 • Олон нийт, нийгэмд чиглэсэн ажлууд хийх
 • Эрх зүйн зөвлөгөө өгөх төв ажиллуулах
 • Сургалт, лекц, семинар тогтмол зохион явуулах