G SUIT for educaion сургалт хийв

Хүмүүнлэгийн сургуулиас санаачлан хэрэгжүүлж буй “Хамт олноосоо суралцъя” аяны ээлжит сургалт өнөөдөр амжилттай болж өндөрлөлөө. Сургалтыг Гадаад харилцааны албаны хамт олон хариуцан явуулсан бөгөөд ГХА-ны мэргэжилтэн Л.Ачбаяр “G Suit for education” сэдвээр  хийв.