© СИТИ ИХ СУРГУУЛЬ

СИТИ их сургуулийн 2-р байр- Спорт заалын нээлт

СИТИ их сургуулийн хичээлийн жилийн нээлт болон шинэ байр- Спорт заалын нээлтийн үйл ажиллагаанд та бүхнийг урьж байна. Үйл ажиллагаа 2017 оны 9-р сарын 04-ий өдрийн 09 цагаас эхлэн

Таны ирээдүй-Бидний бахархал